"Jesus Christ is risen today"

"Now thank we all our God"

"The day of Resurrection", gesing deur die Gloucesterse Katedraalkoor

"Thine be the Glory"

"Praise to the Lord" gesing deur die Mormoonse Tabernakelkoor

Purcell: "Rejoice in the Lord alway"

Bach: "Preis und Dank bleibe"

Psalm 21, soos gesing deur die Pukke Universiteitskoor

Handel: "Hallelujakoor" uit die "Messias"

By die Afrikaanse Hoër Meisieskool in Pretoria word daar jaarliks met die matrieksafsluiting in die Ooskerk, 'n sanguitvoering gegee waaraan die hele skool deelneem. Die uitvoering word tradisioneel hiermee afgesluit - absoluut ontroerend om die by 'n duisend meisies die lied te hoor sing!.