Moscow Boys Choir , sing "The Lord's Prayer"

Jonathan Dove se "Seek Him that maketh the Seven Stars""

Tuks: Camerata sing "Indodana"

Lieflike opname

"Himne" van Rudolph Temmingh

Bly ons komponiste se musiek word internasionaal waardeer. Dink dis 'n Kanadese koor.

Pragtige orrelverwerking van "Jesus Christ is risen today"

King's Singers se "O Nata Lux" van Lauridssen

"Alleluia" van Whitacre

Handel: "Angels ever bright and fair", gesing deur Lorraine Hunt Lieberson

Lieflike stem

Piet Smit sing "Oorwinningslied"

Chester Katedraalkoor: "As the deer"

Moscow Boys Choir, sing "Let my prayer rise up"