Skildery van die Chinese skilder He Qi.

OPSTANDING
             

Drie dae was daar duisternis ... Alleen,
in diep gelatenheid, soos in die sand
‘n suiwer saad wat wag op son en re”en,
het al Sy sterflikheid stil weggebrand:

die swaar en trae slakke van die vlees,
sy onrus, vrees, verwarringe en waan,
dat Hy, een met die Vader en die Gees,
verheerlik in die lig weer op kan staan.

Die wagte kon in daardie gloed nie kyk.
Die steen is afgewentel deur ‘n wind
wat uit vier hemelstreke op die aarde stryk
dat dit vergruisel  is tot stof en grint,

en soos uit diepe duisternis ‘n vlam,
staan hoog en rank en smetteloos die Lam!

W E G Louw