Van die oudste Kersliedere...

Gedurende Victoriaanse Brittanje, word kerskaartjies ook al hoe meer gewild.

Sommige van die Kersliedere wat ons vandag nog sing, is baie eeue oud.  Die oudste een is sekerlik die  "Aachener Fragment", wat vermoedelik tussen die jaar 983 en 1002 geskryf is.  ‘n Fragment vqn die  melodie is in 1886 ontdek.  Dit bevat die woorde  "Syt willekomen heirre kirst want du unser alre here bis" (May you welcome us, Lord Christ, thou who art the Lord of us all).

Tog het die ligter Kersliedjies eers hier rondom die Renaissance posgevat. 

Oliver Cromwell, het Kersliedere ten tyde van sy bewind tussen 1649 en 1660 verban, omdat hy gelo het dat Kersfees ‘n gewyde dag moet wees.

Protestante, gëinspireer deur Martin Luther en andere het egter die Kersliedere saam met hulle geneem toe hulle onder druk van die Katolieke kerk uit Europa moes vlug.  So het hulle die liedere na die nuwe wêreld versprei.  

983 to 1002

12e eeu

16e eeu

16e eeu

15e eeu

16e eeu

in 1739 gepublisser.

1751

1591

1643

Gesing deur die Kings Singers