'n Poolse Kersfees

Seker van die mooiste Kersliedere denkbaar.  Wens so iemand wil van hulle vertaal in Afrikaans.  

In die stilte van die nag

Die engel het aan die skaapwagters die tyding gebring...

Jesus is gebore

Terwyl Jesus gebore word...

Op Kersdag