Herfs in Rusland

Gesang 122

O Heer,

uit bloed en wonde,

uit kruishout, haat en hoon

blyk duidelik hoe die sonde

die liefde ru beloon!

U liefde bring genesing

al is met u gespot.

U liefde skenk vergewing,

en wil versoen met God.